Nemocnica slávnostne otvorená !
Nemocnica slávnostne otvorená !
 Najmodernejšie technológie a trendy v liečebnej rehabilitácii
Najmodernejšie technológie a trendy v liečebnej rehabilitácii
Príjemné bezbariérové prostredie
Príjemné bezbariérové prostredie
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Naše poslanie


Nová špecializovaná nemocnica SANOM v Bratislave bude od septembra 2021 poskytovať liečebnú starostlivosť predovšetkým pacientom s neurologickými ochoreniami vyžadujúcimi intenzívnu včasnú a komplexnú rehabilitáciu s hospitalizáciou v dĺžke 1 až 3 mesiace i ambulantnú liečbu.

 
Neurologické ochorenia
 • stav po cievnej mozgovej príhode (CMP)
 • sclerosis multiplex / roztrúsená skleróza
 • stav po kranio-cerebrálnej traume
 • ochorenie chrbtice s neurologickým deficitom (aj po operácii)
 • polyneuropathia
 • polyradikuloneuritída
 • stav po polytraume s neurologickým deficitom

 

Ďalšou skupinou budú pacienti po operáciách pohybového aparátu, najmä po ortopedických operačných zákrokoch.

 
Stavy po operáciách pohybového aparátu
 • stavy po operáciách veľkých kĺbov
 • stavy po komplikovaných ortopedických a chirurgických výkonoch
 • stavy po operáciách alebo úraze chrbtice 
 • stavy po operáciách alebo poškodenia mozgu a miechy

 

Poslednou skupinou diagnóz budú akútne i chronické stavy s rehabilitačným potenciálom, prejavujúce sa rôznym stupňom pohybového deficitu, pri  ktorých je dôležité udržovať a zlepšovať celkovú hybnosť. Ide najmä o reumatologické ochorenia, roztrúsenú sklerózu a ďalšie.

 

Našou prioritou bude poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov najmä po cievnych mozgových príhodách  tak, aby sa mohli plnohodnotne vrátiť do života.

 

Súčasťou  liečebného pobytu bude aj poskytovanie ošetrovateľskej rehabilitácie.  

 

 

Komplexnosť starostlivosti bude zabezpečovať profesionálny kolektív prepájaním odborných zručností viacerých špecializácií, najmä lekárov s odbornosťou fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, neurológia, ale aj odborníkmi v oblasti fyzioterapie, ergoterapie a logopédie.

 

Garantom kvality a profesionality, dlhoročných skúseností a vynikajúcich výsledkov sú Sanatoria Klimkovice, ktoré zaistia transfer najmodernejších neuroreahabilitačných programov a zaškolenie tímu lekárov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov, ako aj ostatného zdravotného personálu. Viac o obsadzovaných pracovných pozíciách ...