PRACOVNÁ PRÍLEŽITOSŤ PRE ABSOLVENTOV
PRACOVNÁ PRÍLEŽITOSŤ PRE ABSOLVENTOV
STAŇTE SA SÚČASŤOU NÁŠHO TÍMU AJ VY
Rehabilitačná nemocnice v Bratislave
Rehabilitačná nemocnice v Bratislave
využívajúci moderné robotické prístroje
Pripravujeme pre vás
Pripravujeme pre vás
moderné bezbariérové prostredie
Najmodernejšie robotické prístrojové vybavenie
Najmodernejšie robotické prístrojové vybavenie
od septembra 2021
Príjem prvých pacientov
Príjem prvých pacientov
v septembri 2021
Stavba nemocnice Sanom finišuje
Stavba nemocnice Sanom finišuje
otváráme v septembri 2021

Naše poslanie


1.špecializovaná nemocnica FBLR Sanom v Bratislave bude poskytovať liečebnú starostlivosť predovšetkým pacientom s neurologickými ochoreniami vyžadujúcimi intenzívnu včasnú a komplexnú rehabilitáciu s hospitalizáciou v dĺžke 1 až 6 mesiacov.

 

Neurologické ochorenia
  • akútne  a  chronické  neurologické  ochorenia s centrálnou  a periférnou symptomatologiou – cievna mozgová príhoda
  • polyradikuloneuritidy
  • parézy periférne aj centrálne
  • neurodegeneratívne ochorenia

 

 

Ďalšou skupinou budú pacienti po operáciách pohybového aparátu, najmä po ortopedických operačných zákrokoch.

 

Stavy po operáciách pohybového aparátu
  • stavy  po  operáciách  veľkých  kĺbov
  • stavy  po  komplikovaných ortopedických a chirurgických  výkonoch
  • stavy  po  operáciách, ev. úrazu  chrbtice  a  stavy po operáciách,  ev. úrazu mozgu a miechy

 

 

Poslednou skupinou diagnóz budú ostatné  akútne i chronické stavy s rehabilitačným potenciálom prejavujúce sa s rôznym stupňom pohybového deficitu, pri  ktorých je dôležité udržovať a zlepšovať celkovú hybnosť. Ide najmä o reumatologické ochorenia, roztrúsenú sklerózu a daľšie. 

 

Našou prioritou bude poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov najma po cievnych mozgových príhodách  tak, aby sa mohli plnohodnotne vrátiť do života.

 

Súčasťou  liečebného pobytu bude aj poskytovanie ošetrovateľskej rehabilitácie.  

 

 

Komplexnosť starostlivosti plánujeme zabezpečovať profesionálnym kolektívom a prepájať odborné zručnosti viacerých špecializácii najmä lekárov s odbornosťou fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, neurológia, ale aj odborníkmi v oblasti fyzioterapie, ergoterapie a logopédie.

 

Garantom kvality a profesionality, dlhoročných skúseností a vynikajúcich výsledkov sú Sanatoria Klimkovice, ktoré zaistia transfer najmodernejších neuro-reahabilitačných programov a zaškolenie tímu lekárov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov ako aj  ostatného zdravotného personálu. Viac o obsadzovaných pracovných pozíciách ...