Sme špecializovaná neurorehabilitačná nemocnica
Sme špecializovaná neurorehabilitačná nemocnica
v Bratislave
U nás nájdete
U nás nájdete
Príjemné bezbariérové prostredie
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
na špičkovej úrovni
Komplexná zdravotná starostlivosť
Komplexná zdravotná starostlivosť
pre poistencov všeobecnej zdravotnej poisťovne
Staňte sa členom nášho sanom tímu
Staňte sa členom nášho sanom tímu
ponúkame nielen prácu

Klinický logopéd


Miesto výkonu práce - Nobelova 18, 831 02  Bratislava

Druh pracovného pomeru: čiastočný úväzok / plný úväzok

Pracovná pozícia: Klinický logopéd

Odvetvie: zdravotníctvo

Plat: 1500,- Eur  - V závislosti od dosiahnutého vzdelania a odbornej praxe

Požadované vzdelanie:

 • vysokoškolské II. stupňa - v študijnom odbore logopédia
 • špecializácia v študijnom odbore klinická logopédia
 • odborná spôsobilosť na výkon certifikačných činností

 

Do nášho tímu hľadáme samostatného klinického logopéda pre rehabilitačnú nemocnicu so zameraním na neurologické ochorenia, ktorý sa pri svojej práci riadi legislatívnymi normami, upravujúcimi činnosť rezortu zdravotníctva.

 

Pracovná náplň:

 

- vykonávanie špecializovaných a odborných pracovných činnosti,

- v rámci komplexnej zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, terapiou a posudkovou činnosťou narušenej komunikačnej schopnosti a porúch prehĺtania pacientov,

- realizácia výkonov zodpovedajúcim dosiahnutej kvalifikácii,

- plnenie ďalších úloh, ktorými ho v medziach spôsobilosti predpísanej na výkon pracovnej činnosti poverí nadriadený pracovník.

 

Osobnostné predpoklady a  zručnosti:

 • starostlivosť, pro-klientský prístup, zodpovednosť, komunikatívnosť, samostatnosť, flexibilita, aktívny prístup, schopnosť riešiť kritické situácie, vysoká odbornosť.

 

Ďalšie požiadavky a schopnosti:

 

 • IT gramotnosť – praktická znalosť práce s PC, práca s NIS,
 • precíznosť, spoľahlivosť, empatia, schopnosť pracovať, dodržiavanie morálnych a etických hodnôt, morálna bezúhonnosť, lojalita.

 

Ponúkame:

 • stabilnú prácu v novej špecializovanej nemocnici zameranej na FBLR a neurorehabilitáciu,
 • prácu v mladom kolektíve,
 • bezplatné stravovanie,
 • osobnostný rast,
 • moderné prostredie,
 • garantom kvality a profesionality -  Sanatória Klimkovice.

 

Stručná charakteristika spoločnosti

Sanom s.r.o. je novo založená spoločnosť v Bratislave so zámerom poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti liečebnej rehabilitácie. Nemocnica Sanom predstavuje v podmienkach slovenského zdravotníctva prvú špecializovanú nemocnicu v oblasti FBLR a neurorehabilitácie spolu so širokým spektrom špecializovaných ambulancií.

Prioritou nemocnice SANOM je poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov najmä po cievnych mozgových príhodách tak, aby sa mohli plnohodnotne vrátiť do života. Každému klientovi sa snažíme maximálne porozumieť, a preto hľadáme do našich tímov profesionálnych ľudí s veľkým srdcom.

 

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

 

Životopisy spolu s motivačným listom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte na e-mail: kariera@sanom.sk

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na:

https://www.sanom.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/