Sme špecializovaná neurorehabilitačná nemocnica
Sme špecializovaná neurorehabilitačná nemocnica
v Bratislave
Oslavujeme 1. výročie
Oslavujeme 1. výročie
Ďakujeme všetkým pacientom za dôveru
Staňte sa členom nášho sanom tímu
Staňte sa členom nášho sanom tímu
ponúkame nielen prácu

Vitajte v SANOMe

 

objednaj sa - klimovaSANOM je špecializovaná nemocnica v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR).

Je zameraná na zdravotnú starostlivosť v oblasti liečebnej rehabilitácie, pričom tento jedinečný projekt čerpá zo skúseností svojho zakladateľa Sanatoria Klimkovice, ktorý už desiatky rokov takúto starostlivosť zabezpečuje v Českej republike.

SANOM predstavuje v podmienkach slovenského zdravotníctva novú špecializovanú nemocnicu v odbore FBLR a neurorehabilitácie spolu so širokým spektrom špecializovaných ambulancií. Poskytuje neurorehabilitačnú liečebnú starostlivosť s hospitalizáciou i ambulantnú liečbu.

 

Nemocnica SANOM je vybavená najmodernejším robotickým prístrojovým vybavením, ktoré umožňuje aplikovanie inovatívnych, patentovo chránených liečebných postupov s vysokou efektivitou a s cieľom minimalizácie funkčných deficitov  pohybového aparátu po cievnych mozgových príhodách, úrazoch, traumatickom poškodení mozgu a pooperačných komplikáciách.


Ambulantná rehabilitácia

Liečebné programy

Logopedické programy

užitočné informácie pre pacientov

Na ambulantné vyšetrenie sa treba objednať vopred.

Ambulantné vyšetrenie

Konzultujte vyšetrenie alebo hospitalizáciu s Vašim lekárom.

Objednávanie

Tu nájdete otázky a odpovede, ktoré Vás môžu zaujímať.    

Často kladené otázky

Na hospitalizáciu prijímame pacientov vo vekovej kategórii 18+.

Hospitalizácia


OmniHi5 Zlepšuje funkciu a rozsah pohybu hornej končatiny u pacientov s hemiplégiou alebo parézou hornej končatiny a umožňuje tak ...
Pri lokálnej aplikácii jodobromovej vody na kožu sa jód chemický viaže na kožný kryt. Vytvára sa pritom tzv. jodové depo, ktoré je ...
Za účelom diferenciálnej diagnostiky majú neurológovia k dispozícii  EMG  (elektromyografické )  vyšetrenie,   ktoré je ...

Facebook