Nová neurorehabilitačná klinika v Bratislave
Nová neurorehabilitačná klinika v Bratislave
Spustenie prevádzky v máji 2021
Spustenie prevádzky v máji 2021
Prvá špecializovaná klinika so zameraním na FBLR a neurorehabilitáciu
Prvá špecializovaná klinika so zameraním na FBLR a neurorehabilitáciu
Príjem prvých pacientov v máji roku 2021
Príjem prvých pacientov v máji roku 2021
Pripravujeme pre vás moderné bezbariérové prostredie
Pripravujeme pre vás moderné bezbariérové prostredie
Pripravujeme pre vás moderné bezbariérové prostredie
Pripravujeme pre vás moderné bezbariérové prostredie

Klinika SANOM

Sanom s.r.o. je novo založená spoločnosť so zámerom poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti liečebnej rehabilitácie, ktorá bude čerpať zo skúsenosti svojho zakladateľa Sanatoria Klimkovice, ktorý už desiatky rokov takúto starostlivosť poskytuje v Českej republike.

 

Neurorehabilitačna klinika Sanom predstavuje v podmienkach slovenského zdravotníctva prvú špecializovanú nemocnicu v oblasti FBLR a neurorehabilitácie spolu so širokým spektrom špecializovaných ambulancií. Poskytovať bude neurorehabiličnú liečebnú starostlivosť s hospitalizáciou v trvaní 1 až 6 mesiacov.

 

Klinika Sanom bude vybavená najmodernejším robotickým prístrojovým vybavením, ktoré bude umožňovať aplikovanie inovatívnych, patentovo chránených liečebných postupov s vysokou efektivitou a s cieĺom minimalizácie funkčných deficitov  pohybového aparátu po cievnych mozgových príhodách, úrazov, traumatickom poškodení mozgu a pooperačných komplikácií.

 


Prezrite si vizualizácie pripravovaných interiérov kliniky Sanom.

Hľadáte prácu v atraktívnom modernom prostredí v Bratislave? Už teraz prebiehajú výberové konania. Sledujte sekciu Kariéra v Sanome ...
Stavebné práce

Zaujíma vás, ako sa vyvíja projekt prestavby budovy pre kliniku Sanom?

Facebook