PRACOVNÁ PRÍLEŽITOSŤ PRE ABSOLVENTOV
PRACOVNÁ PRÍLEŽITOSŤ PRE ABSOLVENTOV
STAŇTE SA SÚČASŤOU NÁŠHO TÍMU AJ VY
Rehabilitačná nemocnice v Bratislave
Rehabilitačná nemocnice v Bratislave
využívajúci moderné robotické prístroje
Pripravujeme pre vás
Pripravujeme pre vás
moderné bezbariérové prostredie
Najmodernejšie robotické prístrojové vybavenie
Najmodernejšie robotické prístrojové vybavenie
od júla 2021
Pripravujeme pre vás moderné bezbariérové prostredie
Pripravujeme pre vás moderné bezbariérové prostredie

Prvá špecializovaná FBLR nemocnica SANOM

Sanom s.r.o. je novo založená spoločnosť so zámerom poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti liečebnej rehabilitácie, ktorá bude čerpať zo skúsenosti svojho zakladateľa Sanatoria Klimkovice, ktorý už desiatky rokov takúto starostlivosť poskytuje v Českej republike.

 

Sanom predstavuje v podmienkach slovenského zdravotníctva prvú špecializovanú nemocnicu v oblasti FBLR a neurorehabilitácie spolu so širokým spektrom špecializovaných ambulancií. Poskytovať bude neurorehabiličnú liečebnú starostlivosť s hospitalizáciou v trvaní 1 až 6 mesiacov.

 

Nemocnica Sanom bude vybavená najmodernejším robotickým prístrojovým vybavením, ktoré bude umožňovať aplikovanie inovatívnych, patentovo chránených liečebných postupov s vysokou efektivitou a s cieĺom minimalizácie funkčných deficitov  pohybového aparátu po cievnych mozgových príhodách, úrazov, traumatickom poškodení mozgu a pooperačných komplikácií.

 


WhatsApp Image 2021-02-22 at 11.15.44
Len 5 mesiacov do otvorenia, finišujeme na interiérových prácach, odhalili sme uchránené štukatérske výtvarné diela z r.1982, ktoré ...
Máme 5 mesiacov do kolaudácie a v  budove budúcej kliniky už dokonca kúrime :-) Sledujte tu

Prezrite si vizualizácie pripravovaných interiérov kliniky Sanom.

Facebook