Prvá špecializovaná klinika so zameraním na FBLR a neurorehabilitáciu
Prvá špecializovaná klinika so zameraním na FBLR a neurorehabilitáciu
Príjem prvých pacientov v júli roku 2021
Príjem prvých pacientov v júli roku 2021
Pripravujeme pre vás moderné bezbariérové prostredie
Pripravujeme pre vás moderné bezbariérové prostredie
Pripravujeme pre vás moderné bezbariérové prostredie
Pripravujeme pre vás moderné bezbariérové prostredie
Príjem prvých pacientov v júli roku 2021
Príjem prvých pacientov v júli roku 2021
Príjem prvých pacientov v júli roku 2021
Príjem prvých pacientov v júli roku 2021

Klinika SANOM

Sanom s.r.o. je novo založená spoločnosť so zámerom poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti liečebnej rehabilitácie, ktorá bude čerpať zo skúsenosti svojho zakladateľa Sanatoria Klimkovice, ktorý už desiatky rokov takúto starostlivosť poskytuje v Českej republike.

 

Neurorehabilitačna klinika Sanom predstavuje v podmienkach slovenského zdravotníctva prvú špecializovanú nemocnicu v oblasti FBLR a neurorehabilitácie spolu so širokým spektrom špecializovaných ambulancií. Poskytovať bude neurorehabiličnú liečebnú starostlivosť s hospitalizáciou v trvaní 1 až 6 mesiacov.

 

Klinika Sanom bude vybavená najmodernejším robotickým prístrojovým vybavením, ktoré bude umožňovať aplikovanie inovatívnych, patentovo chránených liečebných postupov s vysokou efektivitou a s cieĺom minimalizácie funkčných deficitov  pohybového aparátu po cievnych mozgových príhodách, úrazov, traumatickom poškodení mozgu a pooperačných komplikácií.

 


Máme 5 mesiacov do kolaudácie a v  budove budúcej kliniky už dokonca kúrime :-) Sledujte tu

Prezrite si vizualizácie pripravovaných interiérov kliniky Sanom.

Hľadáte prácu v atraktívnom modernom prostredí v Bratislave? Už teraz prebiehajú výberové konania. Sledujte sekciu Kariéra v Sanome ...

Facebook