užitočné informácie pre pacientov

Ambulantné vyšetrenie


Na ambulantné vyšetrenie sa treba objednať vopred.

 

 • telefonicky na 02 3212 3900, 0918 759 317
 • alebo napíšte e-mail  na recepcia@sanom.sk

 

K vstupnému vyšetreniu si treba priniesť:

 • výmenný lístok od ošetrujúceho lekára,
 • doklad totožnosti,
 • preukaz poistenca,
 • súvisiacu zdravotnú dokumentáciu,
 • v prípade príznakov respiračného infektu si musí pacient dohovoriť náhradný termín.

Objednávanie


Konzultujte vyšetrenie alebo hospitalizáciu s Vašim lekárom.

Prijímacia kancelária

T: 02/ 3212 3903

E: prijempacientov@sanom.sk

 

Prijímame pacientov vo vekovej kategórii 18+.

Často kladené otázky


Tu nájdete otázky a odpovede, ktoré Vás môžu zaujímať.

 

 

 

OTÁZKA:

ODPOVEĎ:

Akým ochoreniam sa venuje zariadenie SANOM?

SANOM poskytuje komplexnú liečebnú, fyziatrickú, rehabilitačnú, logopedickú a psychologickú starostlivosť pacientom s pohybovým a funkčným obmedzením u pacientov s ochorením nervového systému, pooperačným a poúrazovým stavom na doporučenie príslušného odborníka.

Kto môže požiadať o prijatie do SANOMu?

1. Lekár ošetrujúci pacientov ambulantnou formou

(obvodný lekár, neurológ, ortopéd, fyzioterapeut)

2. Oddelenie nemocnice, kde je pacient hospitalizovaný (neurologické, ortopedické, traumatologické, neurochirurgické)

3. Samoplatca, pokiaľ má aktuálnu zdravotnú dokumentáciu od obvodného lekára, resp. prepúšťaciu správu z nemocnice.

 

Vo všetkých troch prípadoch treba vyplniť a poslať ŽIADOSŤ O HOSPITALIZÁCIU V SANOMe (VšZP, Union)  alebo Žiadosť o hospitalizáciu pre poistencov Dôvery. na prijempacientov@sanom.sk.

 

Je nutné pri ambulantnom vyšetrení alebo hospitalizácii očkovanie proti COVID 19 alebo potvrdenie o teste?

Nie je potrebné potvrdenie o teste.

 

Je liečba v SANOMe hradená poisťovňou?

Nemocnica SANOM má podpísanú zmluvu so všetkými poisťovňami - Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, Dôverou a poisťovňou Union. Liečebná neurorehabilitácia trvá 21 až 60 dní  a je hradená z verejného zdravotného poistenia.

 

Poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovni a Union je preplácaná komplexná zdravotná starostlivosť po akútnej cievnej mozgovej príhode, pooperačných a poúrazových stavoch so závažnou neurologickou symptomatológiou, po operáciách pohybového aparátu a pri demyelinizačných a iných postihnutiach centrálneho nervového systému. Hospitalizácia pre poistencov Union podlieha schvaľovaniu revíznym lekárom.

 

Poistencom Dôvery je preplácaná komplexná zdravotná starostlivosť po akútnej cievnej mozgovej príhode, po operáciách chrbtice, po operáciách pohybového aparátu, po poškodení nervov s ochrnutím končatiny. Hospitalizácia podlieha schvaľovaniu revíznym lekárom Dôvery.

 

Aký je postup požiadania o prijatie do SANOMu?

POSTUP PRI PRIJATÍ PACIENTA DO SANOMu je popísaný vo formulári Žiadosť o hospitalizáciu v SANOMe (VšZP, Union) alebo Žiadosť o hospitalizáciu pre poistencov Dôvery v prípade  hospitalizácie z domu bižšie informácie TU, preklad z inej nemocnice TU . Formulár treba poslať na E-mail: prijempacientov@sanom.sk , k nemu je nutné priložiť predbežnú prepúšťaciu správu, lekár alebo pacient bude oboznámený s termínom prijatia, ak bude prijatie schválené. Ak prijatie nie je možné, bude to zdôvodnené. Termín prijatia je nutné potvrdiť (či pacientovi vyhovuje).

   

Je nutné oznámiť, ak nemôžem v daný termín nastúpiť do SANOMu?

Určite áno, telefonicky na 02/3212 3903, 0918 759 317 alebo na E-mail: prijempacientov@sanom.sk .

Ako sa dostanem do SANOMu?

1. Vlastnou dopravou

2. Ak je nutný dovoz sanitkou, treba požiadať ošetrujúceho lekára o sprostredkovanie

3. Kontakt na komerčnú TAXI službu, ktorá preváža imobilných pacientov, Vám poskytne naša recepcia 02/ 321 23 900, 0918 759 317, recepcia@sanom.sk

 

Akí pacienti sú vhodní / nevhodní pre prijatie do SANOMu?

Vhodnosť / nevhodnosť prijatia je popísaná vo formulári  ŽIADOSŤ O HOSPITALIZÁCIU V SANOM - hospitalizácia z domu TU, preklad z inej nemocnice TU / kontrainidikácie TU.

Aké opatrenia ohľadne COVID 19 musím počas pobytu

v SANOM dodržiavať?

Počas pobytu v SANOMe je nutné dodržiavať zásadu R-R-R (Rozostupy – Rúška – Ruky umývať) + riadiť sa pokynmi personálu. Usmernenie pre návštevy sa riadi aktuálnou epidemickou situáciou. 

Čo si mám priniesť pri hospitalizácii v SANOMe?

 • doklad totožnosti, preukaz poistenca a súvisiacu zdravotnú dokumentáciu,
 • doklad o PN, ak bol vystavený ošetrujúcim lekárom,
 • lieky (množstvo podľa plánovaného obdobia hospitalizácie), ktoré aktuálne užívate, v originálnom balení,
 • zoznam liekov a ich dávkovanie (upovedomte o tom ošetrujúceho lekára),
 • preukaz ZŤP, ak ste držiteľomrozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo vystavené,
 • osobné hygienické potreby (v prípade vodoliečby je potrebné v rámci aktuálnych opatrení používať vlastný uterák), 
 • v prípade inkontinencie zdravotné pomôcky na celý plánovaný pobyt,
 • domácu obuv,
 • tenisky na suchý zips,
 • gumené šľapky do sprchy,
 • pyžamo – viac kusov podľa dĺžky pobytu,
 • spodná bielizeň - viac kusov podľa dĺžky pobytu,
 • tepláky resp. športový odev na rehabilitačné cvičenia,
 • ortopedické pomôcky, ktoré aktuálne používate,
 • v prípade dlhodobejšej hospitalizácie odporúčame pacientom priniesť si svoj obľúbený predmet – vankúš, foto blízkej osoby, knihy, časopisy, notebook, slúchadlá.

Môžem si objednať nadštandard (samostatnú izbu)?

Áno, pre bližšie informácie volajte 02/ 32123 903 alebo napíšte na prijempacientov@sanom.sk.

 

Ako mi bude zabezpečené, ak budem potrebovať špeciálnu zdravotnú starostlivosť?

V SANOMe je zabezpečená nepretržitá lekárska služba (24 hodín 7 dní v týždni). Ak lekár rozhodne o potrebe vyšetrenia špecialistom, prípadne hospitalizáciu na špecializovanom oddelení, tak to nemocnica zabezpečí.

Ako mi bude zabezpečená diéta? 

Vaše diétne požiadavky je nutné špecifikovať na formulári Žiadosti o hospitalizáciu. Nutnosť prípadných korekcií oznámte lekárovi v SANOMe.

Je možnosť v SANOMe fajčiť?

Nie.  Rovnako nie je povolené užívať v SANOMe alkohol, drogy, lieky mimo predpisu a vedomia lekára.

Sú možné návštevy príbuzných v SANOMe?

Pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí, návštevné hodiny nájdete TU.

Je možnosť počúvať v SANOMe hudbu,

rozhlas, sledovať TV?

Áno, okrem času liečebných a rehabilitačných procedúr.

Mimo tohto času je potrebné brať ohľad na ostatných spolupacientov.

Je možné v SANOMe pripojiť sa na internet?

Áno, vo všetkých priestoroch SANOMu je bezplatná Wi-Fi.

Sú možné vychádzky / priepustky počas pobytu

v SANOMe?

Vychádzky sú možné iba v rámci areálu SANOMu. Neodporúčame prerušovať liečbu pobytom doma. Priepustka z nemocnice nie je možná, prerušenie hospitalizácie znamená ukončenie rehabilitácie.

Ako sa dostanem zo SANOMu  domov/do zariadenia,

v ktorom sa zdržujem?

1. Vlastnou dopravou

2. Ak je nutný dovoz sanitkou, treba požiadať ošetrujúceho lekára o sprostredkovanie

3. Kontakt na komerčnú TAXI službu, ktorá preváža imobilných pacientov, Vám poskytne naša recepcia 02/ 321 23 900, 0918 759 317 recepcia@sanom.sk  

Kde môžem získať ďalšie informácie o SANOMe?

Telefonicky na 02 / 3212 3900, 0918 759 317 alebo e-mailom na recepcia@sanom.sk.

 

 

Hospitalizácia


Na hospitalizáciu prijímame pacientov vo vekovej kategórii 18+.

 

Príjem pacienta:

 • hospitalizácia je možná formou prekladu z inej nemocnice, bližšie info nájdete TU, alebo z domu, bližšie info nájdete TU
 • na  hospitalizáciu sa pacient dostaví v určenom termíne po dohode s prijímacou kanceláriou.

 

NÁVŠTEVNÉ HODINY:

PONDELOK - NEDEĽA

15:00 - 17:00

 


 

Na hospitalizáciu si treba priniesť:

 • doklad totožnosti, preukaz poistenca a súvisiacu zdravotnú dokumentáciu,
 • doklad o PN, ak bol vystavený ošetrujúcim lekárom,
 • lieky (množstvo podľa plánovaného obdobia hospitalizácie), ktoré aktuálne užívate, v originálnom balení,
 • zoznam liekov a ich dávkovanie (upovedomte o tom ošetrujúceho lekára),
 • preukaz ZŤP, ak ste držiteľomrozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo vystavené,
 • osobné hygienické potreby (v prípade vodoliečby je potrebné v rámci aktuálnych opatrení používať vlastný uterák), 
 • v prípade inkontinencie zdravotné pomôcky na celý plánovaný pobyt,
 • domácu obuv,
 • tenisky na suchý zips,
 • gumené šľapky do sprchy,
 • pyžamo – viac kusov podľa dĺžky pobytu,
 • spodná bielizeň - viac kusov podľa dĺžky pobytu,
 • tepláky resp. športový odev na rehabilitačné cvičenia,
 • ortopedické pomôcky, ktoré aktuálne používate,
 • v prípade dlhodobejšej hospitalizácie odporúčame pacientom priniesť si svoj obľúbený predmet – vankúš, foto blízkej osoby, knihy, časopisy, notebook, slúchadlá.

 

V priestoroch nemocnice je k dispozícii wi-fi.

 

Neodporúčame vziať si do nemocnice cenné veci – šperky, peniaze a pod., ale v prípade potreby je na recepcii k dispozícii trezor.