Sestra

Sestra


Miesto výkonu práce - Nobelova 18, 831 02  Bratislava

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Pracovná pozícia: sestra pri lôžku

Odvetvie: zdravotníctvo

Plat: od 1 300,- € do 1 500€  - v závislosti od dosiahnutého vzdelania

 • zaujímavý náborový príspevok pri záväzku pracovného pomeru nad 2 roky

Požadované vzdelanie:

 • úplné stredné odborné vzdelanie
 • nadstavbové/ vyššie odborné vzdelanie
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa
 • špecializácia vítaná

Nástup: 1.9.2021/dohodou

Očakávame:

 • poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti na lôžkovom oddelení v súlade s platnou vyhláškou MZ SR, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, na základe indikácie lekára alebo v spolupráci s lekárom,
 • poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti s dôrazom na maximálnu kvalitu a efektívnosť,
 • realizáciu výkonov zodpovedajúcim dosiahnutej kvalifikácii, podľa ošetrovateľského plánu s najnovšími poznatkami a zásadami,
 • vykonávanie dezinfekcie, sterilizácie nástrojov, prístrojov a zdravotníckych pomôcok, ktoré sú určené na opakované používanie,
 • dodržiavanie hygienicko-epidemiologického režimu, vrátane prevencie nozokomiálnych nákaz,
 • vedenie a zodpovednosť za ošetrovateľskú dokumentáciu v rámci ošetrovateľského procesu,
 • plniť ďalšie úlohy, ktorými ho v medziach spôsobilosti predpísanej na výkon pracovnej činnosti poverí nadriadený pracovník.

 

Osobnostné predpoklady a  zručnosti:

 • starostlivosť, pro-klientský prístup, zodpovednosť, komunikatívnosť, samostatnosť, flexibilita, aktívny prístup, schopnosť riešiť kritické situácie, schopnosť určiť priority, manuálna zručnosť, plnenie úloh načas, vysoká odbornosť.

 

Ďalšie požiadavky a schopnosti:

 

 • IT gramotnosť – praktická znalosť práce s PC, práca s NIS,
 • precíznosť, spoľahlivosť, empatia, schopnosť pracovať, dodržiavanie morálnych a etických hodnôt, morálna bezúhonnosť, lojalita.

 

Ponúkame:

 • stabilnú prácu v novej špecializovanej nemocnici zameranej na FBLR a neurorehabilitáciu,
 • prácu v mladom kolektíve,
 • možnosť získania kreditov za vzdelávanie v rámci Sanom, s.r.o.,
 • osobnostný rast,
 • možnosť profesionálneho uplatnenia,
 • moderné prostredie,
 • ponuka výhodného ubytovania v nových kompletne zariadených bytových jednotkách neďaleko nemocnice Sanom,
 • garantom kvality a profesionality - Sanatória Klimkovice.

 

 • Stručná charakteristika spoločnosti

 

Sanom s.r.o. je novo založená spoločnosť v Bratislave so zámerom poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti liečebnej rehabilitácie.

Neurorehabilitačna nemocnica Sanom predstavuje v podmienkach slovenského zdravotníctva prvú špecializovanú nemocnicu v oblasti FBLR a neurorehabilitácie spolu so širokým spektrom špecializovaných ambulancií.


Hľadáme pre našu nemocnicu profesionálnych ľudí s veľkým srdcom, ktorým ponúkame stabilnú prácu, zaujímavé profesionálne uplatnenie, možnosť osobného rastu, atraktívne ohodnotenie a iné zaujímavé benefity.
Termín otvorenia nemocnice Sanom - september 2021.

 

 • Adresa spoločnosti

Sídlo:

Sanom s.r.o.
Tomášikova 30 
821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Prevádzka:

Nobelova 18,

831 02 Bratislava 3
https://www.sanom.sk/

 • Kontakt

Kontaktná osoba: Alžbeta Jurčíková
Tel.: +421905687579

E.mail kariera@sanom.sk

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na https://www.sanom.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/