Máte záujem o rehabilitáciu?
Máte záujem o rehabilitáciu?
Vyplňte Žiadosť o hospitalizáciu
 Sme špecializovaná neurorehabilitačná nemocnica
Sme špecializovaná neurorehabilitačná nemocnica
v Bratislave
Stali sme sa členom
Stali sme sa členom
Asociácie nemocníc Slovenska
Staňte sa členom nášho sanom tímu
Staňte sa členom nášho sanom tímu
ponúkame nielen prácu
Ďakujeme pacientom
Ďakujeme pacientom
za prejavenú dôveru

Návštevné hodiny


V zmysle zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v Bratislave a okolí 

sú zakázané návštevy!

 

 

Dôležité upozornenie!

 

Nosenie respirátora je v priestoroch nemocnice povinné!