Návštevné hodiny


 

Návštevné hodiny:

 

PONDELOK – NEDEĽA 15:00 – 17:00 hod.

 

Vstup na oddelenie len v prípade návštevy imobilného pacienta max. 2 osoby.

 

Každý odchod z oddelenia sa musí nahlásiť službukonajúcej sestre.