Doplatkový program pre terapiu ruky a hornej končatiny MANUS REHA pre hospitalizovaných pacientov


Nový terapeutický program v rámci neurorehabilitácie určený pre pacientov so získaným poškodením centrálneho nervového systému s klinickým deficitom hybnosti hornej končatiny. Cieľom tohto terapeutického programu je ovplyvniť spasticitu a aktívnu hybnosť postihnutej hornej končatiny. Je to možné vďaka vyššej časovej dotácii a s využitím špeciálnych pomôcok a terapeutických postupov.

 

Program je určený pre tieto indikácie:

  • stavy po cievnej mozgovej príhode,
  • stavy s následkom po traumatickom poškodení mozgu,
  • stavy so sklerózou multiplex.

 


Štruktúra balíka pre hospitalizovaných pacientov

 

2 TÝŽDNE

Procedúry Počet Cena
Ergoterapia individuálna - 30 min. 9  
Ergoterapia robotická - 30 min. 9  
Spolu 18 490 €

 

3 TÝŽDNE

Procedúry Počet Cena
Ergoterapia individuálna - 30 min. 14  
Ergoterapia robotická - 30 min. 14  
Spolu 28 720 €

 

Poskytovaná je intenzívna ergoterapia nad rámec terapie, ktorá je hradená z verejného zdravotného poistenia v trvaní 60 minút denne zameraná na hornú končatinu.

 

Tento program je možné si dokúpiť pri hospitalizácii po konzultácii s ošetrujúcim lekárom a je kapacitne obmedzený.
Váš rehabilitačný plán bude doplnený o navýšené procedúry intenzívnej ergoterapie.

 


 

Objednať sa môžete osobne na recepcii, emailom alebo telefonicky.
E: recepcia@sanom.sk
T: +421 2 3212 3900