Lymfedémy


Pojmom lymfedém sa označuje stav súvisiaci s opuchom, najčastejšie horných a dolných končatín. Typické symptómy lymfedému sú opuchy časti alebo celej hornej resp. dolnej končatiny, vrátane prstov, pocit ťažkých končatín, obmedzenie rozsahu hybnosti, bolesti alebo diskomfort, opakujúce sa infekcie, stvrdnutie kože až fibróza.

 

Patria sem:

  • Primárny - je veľmi zriedkavý, vzniká v dôsledku vývojových chýb lymfatického systému. Do tejto kategórie spadá Milroyov syndróm, lympfoedema praecox a lympfoedema tarda.
  • Sekundárny lymfedém je nepomerne častejší. Akýkoľvek úraz, zákrok, operácia resp. stav, kedy dochádza k poškodeniu lymfatických uzlín a lymfatických ciev môže viesť k lymfedému. Do tejto skupiny patria pacienti po lymfadenektómii v axile a ingvíne, po rádioterapii pre malígne ochorenie, pacienti s onkologických ochorením lymfatického systému, resp. pacienti po infekcii lymfatických uzlín.

 

Liečba lymfedému je v 98% konzervatívna,  zamierava  sa na redukciu lymfedému za pomoci rehabilitačnej liečby, ktorá sa realizuje v 2 fázach:

  1. fáza - aktívna redukčná fáza lymfedému, ktorá sa realizuje v priestoroch našej nemocnice
  2. fáza - stabilizačná fáza lymfedému , ktorá sa zameriava na udržanie zredukovaného objemu opuchu v domácom prostredí.

 

Poskytované procedúry:

  • Antiedematózna gymnastika
  • Manuálna lymfodrenáž
  • Prístrojová kompresívna liečba
  • Fyzikálne procedúry
  • Viacvrstvová kompresívna bandáž
  • Lymfotaping