Sanitár


Miesto výkonu práce: Nobelova 18, 831 02  Bratislava

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Pracovná pozícia: sanitár

Odvetvie: zdravotníctvo

 

Plat: 1000.- Eur v závislosti od dosiahnutého vzdelania a odbornej praxe

 

 

Požadované vzdelanie:

 • stredné odborné vzdelanie v odbore sanitár

 

Nástup: Ihneď / dohodou

 

Očakávame:

 • komplexnú hygienickú starostlivosť o chorých na lôžkových oddeleniach v zdravotníckom zariadení,
 • poskytovať základnú starostlivosť v rozsahu štúdiom a odbornou praxou získaných vedomostí a zručností,
 • vykonávanie dezinfekcie, sterilizácie nástrojov, prístrojov a zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov, ktoré sú určené na opakované používanie,
 • dodržiavanie hygienicko-epidemiologického režimu, vrátane prevencie nozokomiálnych nákaz,
 • plniť ďalšie úlohy, ktorými ho v medziach spôsobilosti predpísanej na výkon pracovnej činnosti poverí nadriadený pracovník.

 

Osobnostné predpoklady, zručnosti, schopnosti:

 • pro-klientský prístup, starostlivosť, zodpovednosť, dôslednosť, komunikatívnosť, aktívny prístup, dodržiavanie pravidiel, schopnosť učiť sa, dodržiavanie morálnych a etických hodnôt, morálna bezúhonnosť, lojalita.

 

Ponúkame:

 • stabilnú prácu v novej špecializovanej nemocnici zameranej na FBLR a neurorehabilitáciu,
 • prácu v mladom kolektíve,
 • možnosť získania kreditov za vzdelávanie v rámci Sanom, s.r.o.,
 • osobnostný rast,
 • možnosť profesionálneho uplatnenia,
 • moderné prostredie,
 • zaškolenie zdravotníckeho personálu – garantom kvality a profesionality - Sanatória Klimkovice.

 

Stručná charakteristika spoločnosti

Sanom s.r.o. je novo založená spoločnosť v Bratislave so zámerom poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti liečebnej rehabilitácie.

Nemocnica Sanom predstavuje v podmienkach slovenského zdravotníctva prvú špecializovanú nemocnicu v oblasti FBLR a neurorehabilitácie spolu so širokým spektrom špecializovaných ambulancií.


Hľadáme pre našu nemocnicu profesionálnych ľudí s veľkým srdcom, ktorým ponúkame stabilnú prácu, zaujímavé profesionálne uplatnenie, možnosť osobného rastu, atraktívne ohodnotenie a iné zaujímavé benefity.
Predpokladaný termín otvorenia nemocnice Sanom - september 2021.

 

Kontaktná osoba

Alžbeta Jurčíková
+421905687579

kariera@sanom.sk

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na https://www.sanom.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/