PRACOVNÁ PRÍLEŽITOSŤ PRE ABSOLVENTOV
PRACOVNÁ PRÍLEŽITOSŤ PRE ABSOLVENTOV
STAŇTE SA SÚČASŤOU NÁŠHO TÍMU AJ VY
Prvá špecializovaná nemocnica so zameraním na FBLR
Prvá špecializovaná nemocnica so zameraním na FBLR
Pripravujeme pre vás moderné bezbariérové prostredie
Pripravujeme pre vás moderné bezbariérové prostredie
Príjem prvých pacientov v júli roku 2021
Príjem prvých pacientov v júli roku 2021
Pripravujeme pre vás moderné bezbariérové prostredie
Pripravujeme pre vás moderné bezbariérové prostredie

Prvá špecializovaná FBLR nemocnica SANOM


Sanom s.r.o. je novo založená spoločnosť so zámerom poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti liečebnej rehabilitácie, ktorá bude čerpať zo skúsenosti svojho zakladateľa Sanatoria Klimkovice, ktorý už desiatky rokov takúto starostlivosť poskytuje v Českej republike.

 

Sanom predstavuje v podmienkach slovenského zdravotníctva prvú špecializovanú nemocnicu v oblasti FBLR a neurorehabilitácie spolu so širokým spektrom špecializovaných ambulancií. Poskytovať bude neurorehabiličnú liečebnú starostlivosť s hospitalizáciou v trvaní 1 až 6 mesiacov.

 

Nemocnica Sanom bude vybavená najmodernejším robotickým prístrojovým vybavením, ktoré bude umožňovať aplikovanie inovatívnych, patentovo chránených liečebných postupov s vysokou efektivitou a s cieĺom minimalizácie funkčných deficitov  pohybového aparátu po cievnych mozgových príhodách, úrazov, traumatickom poškodení mozgu a pooperačných komplikácií.

 


category Naše poslanie
category Partneri