Objednávanie pacientov


Informácie k ambulantnému vyšetreniu nájdete TU .

 

Informácie k hospitalizácii nájdete TU .

 

 

V nadväznosti na Usmernenie MZ SR zo dňa 26.4.22 k spôsobu testovania pacientov v podmienkach ambulancií nemocníc platia nasledujúce pokyny:

  • Vstup pacienta do ambulancie je podmienený použitím respirátora. 
  • Indikácia na testovanie pacienta v ústavnom zdravotníckom zariadení je plne v kompetencii lekára PZS, v ktorom sa uskutoční zdravotný výkon.
  • Indikácia na testovanie má byť určená najmä na základe existujúcich klinických príznakov, respektíve od závažnosti plánovaného zdravotného výkonu. V prípade ak PZS test vyžaduje, vykoná takéto testovanie priamo vo svojom
    zdravotníckom zariadení.
  • V prípade príznakov respiračného infektu si musí pacient dohovoriť náhradný termín. 

 

Nemocnica SANOM má podpísanú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, prebiehajú rokovania aj s poisťovňami Union a Dôvera.


category Ambulantné vyšetrenie
category Hospitalizácia