Nemocnica SANOM  Jedinečná na Slovensku
Nemocnica SANOM Jedinečná na Slovensku
 Najmodernejšie technológie a trendy liečebnej rehabilitácie
Najmodernejšie technológie a trendy liečebnej rehabilitácie
Príjemné bezbariérové prostredie
Príjemné bezbariérové prostredie
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Výhody pre poistencov všeobecnej zdravotnej poisťovne
Výhody pre poistencov všeobecnej zdravotnej poisťovne
Hľadáme hlavného fyzioterapeuta
Hľadáme hlavného fyzioterapeuta

Vitajte v SANOMe


SANOM je nová špecializovaná nemocnica v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR).

Je zameraná na zdravotnú starostlivosť v oblasti liečebnej rehabilitácie, pričom tento jedinečný projekt čerpá zo skúseností svojho zakladateľa Sanatoria Klimkovice, ktorý už desiatky rokov takúto starostlivosť zabezpečuje v Českej republike. SANOM predstavuje v podmienkach slovenského zdravotníctva novú špecializovanú nemocnicu v odbore FBLR a neurorehabilitácie spolu so širokým spektrom špecializovaných ambulancií. Poskytuje neurorehabiličnú liečebnú starostlivosť s hospitalizáciou v trvaní 1 až 3 mesiace i ambulantnú liečbu.

 

Nemocnica SANOM je vybavená najmodernejším robotickým prístrojovým vybavením, ktoré umožňuje aplikovanie inovatívnych, patentovo chránených liečebných postupov s vysokou efektivitou a s cieĺom minimalizácie funkčných deficitov  pohybového aparátu po cievnych mozgových príhodách, úrazoch, traumatickom poškodení mozgu a pooperačných komplikáciách.


category Naše poslanie
category Partneri
category Galéria
category Exteriéry nemocnice
category Interiéry nemocnice
category Okolie
category Priebeh rekonštrukcie
category Slávnostné otvorenie nemocnice SANOM 7. 9. 2021
category Poskytovanie informácií o zdravotnom stave
category Ochrana osobných údajov
category Informačná povinnosť _Zamestnanec, bývalý zamestnanec alebo ich blízka osoba
category Informačná povinnosť _Uchádzač o zamestnanie
category Informačná povinnosť _Pacient alebo ním poverená osoba
category Informačná povinnosť _Lekár žiadajúci o hospitalizáciu pacienta z inej nemocnice
category Informačná povinnosť _Dodávateľ alebo jeho zamestnanec
category Informačná povinnosť _Užívateľ webových stránok a sociálnych sietí SANOM
category Informačná povinnosť _Osoba monitorovaná kamerovým systémom
category Často kladené otázky
category Charta práv pacienta
category O nás v médiách
category Tlačové správy
category Dotazník spokojnosti