Info pre pacientov


Nemocnica SANOM má podpísanú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou na hospitalizáciu 3 týždne až 3 mesiace podľa diagnózy.

S poisťovňami Union a Dôvera sme v rokovaní.

 

Prijímacia kancelária:

T: 02/ 3212 3903

E: prijempacientov@sanom.sk

 

Prijímame pacientov vo vekovej kategórii 18 +.

 

Na prijatie do nemocnice treba vyplniť Žiadosť o hospitalizáciu.

 

 • Vstup pacienta do ambulancie je podmienený použitím respirátora. 
 • Indikácia na testovanie pacienta v ústavnom zdravotníckom zariadení je plne v kompetencii lekára PZS, v ktorom sa uskutoční zdravotný výkon.

 

Príjem pacienta 

 • na  hospitalizáciu sa pacient dostaví v určenom termíne od 7.30 do 09.00.

 

Návštevné hodiny:

 

V čase 15:30 - 16:30 je možnosť navštíviť pacienta na izbe.

 • pondelok - piatok 15.00 - 18.00
 • sobota - nedeľa 14.00 - 18.00
 
Počas návštevných hodín je možnosť posedenia v kaviarni na prízemí.
 
Každý odchod z oddelenia sa musí nahlásiť službukonajúcej sestre. 

 

Na hospitalizáciu si treba priniesť:

 • doklad totožnosti
 • preukaz poistenca 
 • súvisiacu zdravotnú dokumentáciu
 • doklad o PN, ak bol vystavený ošetrujúcim lekárom
 • lieky (množstvo podľa plánovaného obdobia hospitalizácie), ktoré aktuálne užívate, v originálnom balení, zoznam liekov a ich dávkovanie (upovedomte o tom ošetrujúceho lekára)
 • preukaz ZŤP, ak ste držiteľom
 • rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo vystavené
 • osobné hygienické potreby, POVINNÝ RESPIRÁTOR
 • v prípade inkontinecie zdravotné pomôcky na celý plánovaný pobyt
 • domácu obuv, tenisky na suchý zips, gumené šľapky do sprchy
 • pyžamo – viac ks. v prípade dlhodobejšieho pobytu
 • spodná bielizeň - viac ks. v prípade dlhodobejšieho pobytu
 • tepláky resp. športový odev na rehabilitačné cvičenia
 • v prípade inkontinecie zdravotnícke pomôcky
 • ortopedické pomôcky, ktoré aktuálne používate

 

V nemocnici Vám za poplatok poskytneme:

 • župan
 • uteráky (v prípade vodoliečby je potrebné v rámci aktuálnych opatrení používať vlastný uterák)

 

V prípade dlhodobejšej hospitalizácie odporúčame pacientom priniesť si svoj obľúbený predmet – vankúš, foto blízkej osoby, knihy, časopisy, prehrávač hudby, notebook, sluchadlá. V priestoroch nemocnice je k dispozícii wi-fi.

 

Neodporúčame vziať si do nemocnice cenné veci – šperky, peniaze, bankové doklady a pod., ale v prípade potreby je na recepcii k dispozícii trezor.

 

 

 

 

Prílohy
category Poskytovanie informácií o zdravotnom stave
category Charta práv pacienta
category Sociálne poradenstvo