Info pre pacientov


Nemocnica SANOM má podpísanú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou poisťovňou Union. 

 

Dĺžka hospitalizácie závisí od zdravotného stavu pacienta.

 

Poistencom Unionu je preplácaná komplexná zdravotná starostlivosť po akútnej cievnej mozgovej príhode, po úrazoch, pooperačných stavoch so závažnou neurologickou symptomatológiou, po operáciách pohybového aparátu, pri poruchách periférneho nervového systému. 

 

Hospitalizácia podlieha schvaľovaniu revíznym lekárom Unionu.

 

Prijímacia kancelária:

T: 02/ 3212 3903

E: prijempacientov@sanom.sk

 

Prijímame pacientov vo vekovej kategórii 18 +.

 

Na prijatie do nemocnice treba vyplniť Žiadosť o hospitalizáciu.

 

 • Vstup pacienta do ambulancie je podmienený použitím respirátora. 

 

PODMIENKY PRIJATIA OHĽADNE COVID 19:

 • Negatívny antigenový test nie starší ako 24 hodín.

 

Príjem pacienta:

 • Na  hospitalizáciu sa pacient dostaví v určenom termíne po dohode s prijímacou kanceláriou. 

 

Návštevné hodiny:

 

V zmysle zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie sú zakázané návštevy na lôžkovom oddelení.

 

Povolená je návšteva maximálne len dvoch rodinných príslušníkov

 

Dĺžka návštev je obmedzená na maximálne jednu hodinu.

 

Počas návštevných hodín je možnosť posedenia na terase pred kaviarničkou a v exteriéri nemocnice na lavičkách. 

 

 • pondelok - nedeľa: 15.00 hod. - 17.00 hod.  
 
Každý odchod z oddelenia sa musí nahlásiť službukonajúcej sestre. 

 

 

Na hospitalizáciu si treba priniesť:

 • doklad totožnosti
 • preukaz poistenca 
 • súvisiacu zdravotnú dokumentáciu
 • doklad o PN, ak bol vystavený ošetrujúcim lekárom
 • lieky (množstvo podľa plánovaného obdobia hospitalizácie), ktoré aktuálne užívate, v originálnom balení, zoznam liekov a ich dávkovanie (upovedomte o tom ošetrujúceho lekára)
 • preukaz ZŤP, ak ste držiteľom
 • rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo vystavené
 • osobné hygienické potreby, POVINNÝ RESPIRÁTOR
 • v prípade inkontinecie zdravotné pomôcky na celý plánovaný pobyt
 • domácu obuv, tenisky na suchý zips, gumené šľapky do sprchy
 • pyžamo – viac ks. v prípade dlhodobejšieho pobytu
 • spodná bielizeň - viac ks. v prípade dlhodobejšieho pobytu
 • tepláky resp. športový odev na rehabilitačné cvičenia
 • v prípade inkontinecie zdravotnícke pomôcky
 • ortopedické pomôcky, ktoré aktuálne používate

 

V nemocnici Vám za poplatok poskytneme:

 • župan
 • uteráky (v prípade vodoliečby je potrebné v rámci aktuálnych opatrení používať vlastný uterák)

 

V prípade dlhodobejšej hospitalizácie odporúčame pacientom priniesť si svoj obľúbený predmet – vankúš, foto blízkej osoby, knihy, časopisy, prehrávač hudby, notebook, sluchadlá. V priestoroch nemocnice je k dispozícii wi-fi.

 

Neodporúčame vziať si do nemocnice cenné veci – šperky, peniaze, bankové doklady a pod., ale v prípade potreby je na recepcii k dispozícii trezor.

 

 

 

 

Prílohy
category Poskytovanie informácií o zdravotnom stave
category Charta práv pacienta
category Sociálne poradenstvo
category Tréningy
category Tréning pamäte a kognitívny tréning v neurorehabilitácii
category Dramatoterapia - liečba divadlom