Hlavný fyzioterapeut


Miesto výkonu práce - Nobelova 18, 831 02  Bratislava

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Pracovná pozícia:  hlavný fyzioterapeut

Odvetvie: zdravotníctvo

Plat: 1500,- Eur

 • vysokoškolské II. stupňa
 • špecializácia vítaná

Nástup: ihneď/dohodou

Očakávame:

 • metodicky a odborne riadiť prácu fyzioterapeutov,
 • zodpovednosť za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, organizačného, pracovného a prevádzkového poriadku, pokynov a príkazov nadriadených pracovníkov,
 • zabezpečovať koordináciu pracovnej činnosti fyzioterapeutov,
 • zostavovať pracovný program a rozpis služieb fyzioterapeutov, kontrolovať jeho plnenie,
 • samostatné vykonávanie odborných a špecializovaných pracovných činností v rozsahu získaného vzdelania na oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie vykonávané fyzioterapeutom v súlade s platnými právnymi predpismi,
 • poskytovať fyzioterapiu vybraných ochorení pohybového systému, fyzioterapiu funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému, ergoterapiu, reflexnú terapiu, mobilizačné techniky, masáže a ostatné odborné rehabilitačné výkony,
 • spoluprácu s lekárom pri diagnostických a terapeutických výkonoch, príprava na vyšetrenie alebo ošetrenie,
 • plniť ďalšie úlohy, ktoré vyplávajú z náplne práce vedúceho zamestnanca.

 

Osobnostné predpoklady a  zručnosti:

 • riadenie a vedenie ľudí, organizácia a plánovanie, analytické schopnosti, starostlivosť, pro-klientský prístup, zodpovednosť, komunikatívnosť, prezentácia, samostatnosť, flexibilita, aktívny prístup, schopnosť riešiť kritické situácie, schopnosť určiť priority, manuálna zručnosť, plnenie úloh načas, vysoká odbornosť.

 

 

Ďalšie požiadavky a schopnosti:

 

 • IT gramotnosť – praktická znalosť práce s PC, práca s NIS,
 • precíznosť, spoľahlivosť, empatia, schopnosť pracovať, dodržiavanie morálnych a etických hodnôt, morálna bezúhonnosť, lojalita.

 

Ponúkame:

 • stabilnú prácu v novej špecializovanej nemocnici zameranej na FBLR a neurorehabilitáciu,
 • prácu v mladom kolektíve,
 • možnosť vzdelávania,
 • bezplatné stravovanie,
 • moderné prostredie,
 • zaškolenie fyzioterapeutov a ostatných zdravotníckych pracovníkov – garantom kvality a profesionality - Sanatória Klimkovice.

 

 • Stručná charakteristika spoločnosti

Sanom s.r.o. je novo založená spoločnosť v Bratislave so zámerom poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti liečebnej rehabilitácie.

Sanom predstavuje v podmienkach slovenského zdravotníctva prvú špecializovanú nemocnicu v oblasti FBLR a neurorehabilitácie spolu so širokým spektrom špecializovaných ambulancií.


Hľadáme pre našu nemocnicu profesionálnych ľudí s veľkým srdcom, ktorým ponúkame stabilnú prácu, zaujímavé profesionálne uplatnenie, možnosť osobného rastu, atraktívne ohodnotenie a iné zaujímavé benefity.

 • Adresa spoločnosti

Sanom s.r.o.
Nobelova 18
831 02 Bratislava
https://www.sanom.sk/

 • Kontakt

Kontaktná osoba:

Alžbeta Jurčíková
Tel.: +421905687579

kariera@sanom.sk

 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na https://www.sanom.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/