Doplatkové programy intenzívnej rehabilitácie

Doplatkové programy intenzívnej rehabilitácie pre hospitalizovaných pacientov


Radi by ste zvýšili výsledky rehabilitačného pobytu?

 

Podporte svoju liečbu ešte intenzívnejšie a zvoľte si jeden z doplatkových programov, ktoré prinášajú individuálnu fyzioterapiu nad rámec cvičení, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

Individuálna fyzioterapia sa zameriava na motorické dysfunkcie spôsobené neurologickými ochoreniami, úrazom či pooperačnými stavmi.

Cvičenia sú určené pre osoby s poruchami pohybového a nervového aparátu. Pod vedením skúsených fyzioterapeutov budete bližšie k dosiahnutiu výraznejšieho efektu rehabilitácie a redukcii pohybových deficitov vyplývajúcich z vášho ochorenia.

Cielená rehabilitačná starostlivosť prispieva k zníženiu bolesti, zlepšeniu rozsahu pohybu, zvýšeniu svalovej sily a posilneniu celkovej kondície.

 

Tieto programy je možné si dokúpiť pri hospitalizácii po konzultácii s ošetrujúcim lekárom a sú kapacitne obmedzené.

 

Váš rehabilitačný plán bude doplnený o navýšené procedúry individuálneho liečebného telocviku.

NEURO-INDIVIDUAL REHAB / NEURO-INDIVIDUAL REHAB +


Programy sú vhodné pre pacientov s nasledujúcimi ochoreniami:

 • traumatické poškodenie mozgu a miechy,
 • cievna mozgová príhoda,
 • skleróza multiplex,
 • Parkinsonova choroba.

 

Efekty cielenej rehabilitácie:

 • zlepšenie sebestačnosti,
 • rozvoj hrubej a jemnej motoriky,
 • obnovenie správnych pohybových návykov,
 • koordinácia pohybu a rovnováhy,
 • zvýšenie svalovej sily.

 


 

NEURO-INDIVIDUAL REHAB

Dĺžka Obsah Cena
2 týždne 12x individuálny liečebný telocvik (30 min.) 320 €

 

NEURO-INDIVIDUAL REHAB +

Dĺžka Obsah Cena
3 týždne 19x individuálny liečebný telocvik (30 min.) 520 €

 


 

Objednať sa môžete osobne na recepcii, emailom alebo telefonicky.
E: recepcia@sanom.sk
T: +421 2 3212 3900

ORTO-INDIVIDUAL REHAB / ORTO-INDIVIDUAL REHAB +


Programy sú vhodné pre nasledujúce indikácie:

 • poúrazové stavy,
 • stavy po operáciách chrbtice a iných ortopedických zákrokoch,
 • stavy po amputáciách končatín,
 • vertebrogénne ochorenia chrbtice.


Cieľom týchto programov je v čo najkratšej dobe:

 • dosiahnuť maximálne možné zlepšenie fyzických schopností,
 • znížiť bolesť,
 • zlepšiť sebestačnosť pacienta a tým harmonizovať jeho psychiku,
 • zvýšiť kvalitu pohybu stereotypu,
 • vrátiť sa do aktívneho života.

 


 

ORTO-INDIVIDUAL REHAB

Dĺžka Obsah Cena
2 týždne 12x individuálny liečebný telocvik (30 min.) 320 €

 

ORTO-INDIVIDUAL REHAB +

Dĺžka Obsah Cena
3 týždne 19x individuálny liečebný telocvik (30 min.) 520 €

 


 

Objednať sa môžete osobne na recepcii, emailom alebo telefonicky.
E: recepcia@sanom.sk
T: +421 2 3212 3900