Ambulancia vnútorného lekárstva


Ambulancia ponúka možnosť vyšetrenia internistom, ktorý poskytuje odbornú konzultáciu pre pacientov s profilovými diagnózami našej nemocnice. Zabezpečuje interné vyšetrenie pred hospitalizáciou v našej nemocnici,   interné vyšetrenie potrebné ku kúpeľnej liečbe, ordinuje laboratórne vyšetrenie podľa diagnózy, určuje medikomentóznu liečbu, EKG vyšetrenie s popisom. Po zhodnotení stavu pacienta  vyhotovuje odporúčanie k hospitalizácii na našom lôžkovom rehabilitačnom oddelení.

 

Ordinačné hodiny:

Pondelok 

12.00 - 16.00

Streda

12.00 - 16.00

 

Garant / Lekár:

MUDr. Eva Smíšková

 

Kontakt:

E: recepcia@sanom.sk

T: +421 2 3212 3900