Ambulancia klinickej logopédie


Logopedická ambulancia poskytuje odbornú intervenciu pre dospelých pacientov s profilovými diagnózami našej nemocnice s narušením komunikačnej schopnosti pri neurogénnych poruchách reči vznikajúcich pri poškodení centrálneho a periférneho nervového systému.

Logopedická starostlivosť je zameraná predovšetkým na:

 

  • afázie
  • získané dyzarterie
  • apraxia reči
  • kognitívno-komunikačné poruchy – kraniocerebrálne traumy a lézie pravej hemisféry

 

Jednotlivé poruchy sa môžu navzájom kombinovať. Klinický logopéd na základe vstupného vyšetrenia navrhne adekvátnu terapiu. Cieľom je odstrániť, zmierniť alebo kompenzovať deficit, ktorý negatívne ovplyvňuje schopnosť komunikovať. Prognóza závisí na rozsahu a od doby vzniku poškodenia mozgu, veku, intenzite cvičení, na motivácii klienta a aktívnej účastí blízkych na terapeutickom procese.

 

Logopéd:

Mgr.Katarína Sümegiová, MSc.

 

Kontakt:

E: recepcia@sanom.sk

T: +421 2 3212 3900