NÁVŠTEVY PRÍBUZNÝCH V EXTERIÉRI NEMOCNICE POVOLENÉ!


Od soboty 01. 04. 2023 budú v SANOMe povolené návštevy rodinných príslušníkov v exteriéri na lavičkách alebo pred kaviarňou nemocnice s povinnosťou prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom.

 

Každý odchod z oddelenia sa musí nahlásiť službukonajúcej sestre.

 

Návštevné hodiny:

STREDA 15:30 – 17:00

SOBOTA – NEDEĽA 14:30 – 17:00